[AccessD] Integration IPAQ and Telephone

marcel.vreuls at achmea.nl marcel.vreuls at achmea.nl
Mon Mar 3 03:15:01 CST 2003


Dear group,

I am looking for information, tips, trics or sample applications for the
following

- Integrate compaqs Ipaq with an access application. So export data from
the access database to the ipaq
- Integrate a telephone service in Access. For example if you put in the
phoneline into a modem in the pc. Can I read out the telephone number?.


Any help, suggestions are welcom, Thanks,

marcel"MastercafeCTV" <mastercafe at ctv.es>@databaseadvisors.com op 03-03-2003
00:13:09

Antwoord aub aan accessd at databaseadvisors.com

Verzonden door:   accessd-admin at databaseadvisors.com


Aan: <accessd at databaseadvisors.com>
cc:

Onderwerp:   RE: RE: [AccessD] AUTONUMBER


Really very simple, many thanks with this....

Juan Menendez
Mastercafe SL


-----Mensaje original-----
De: accessd-admin at databaseadvisors.com
[mailto:accessd-admin at databaseadvisors.com]En nombre de Joshua B
Enviado el: domingo, 02 de marzo de 2003 23:59
Para: accessd at databaseadvisors.com
Asunto: Re: RE: [AccessD] AUTONUMBER


Hello MastercafeCTV,

.Fields.Append .CreateField("MyAutoNumber", dbLong)
.Fields("MyAutoNumber").Attributes = dbAutoIncrField


======= At 2003-03-02, 23:52:00 you wrote: =======

>Excuse me... I explain very bad... sorry.
>
>This is the main code
>
>Dim ws As Workspace
>Dim db As Database
>Dim dbdest As Database
>Dim tdf As TableDef
>
>Set db = CurrentDb
>Set ws = DBEngine.Workspaces(0)
>Set dbdest = ws.CreateDatabase(cteTickets & "\actualiza.mdb",
dbLangGeneral)
>Set tdf = dbdest.CreateTableDef("Base Clientes")
>With tdf
>  .Fields.Append .CreateField("Cliente", dbText, 15)
>  .Fields.Append .CreateField("ClteNombre", dbText, 50)
>  .Fields.Append .CreateField("ClteFnac", dbDate)
>  .Fields.Append .CreateField("acumcompra", dbSingle)
>  .Fields.Append .CreateField("transmit", dbBoolean)
>  .Fields.Append .CreateField("modif", dblong)
>End With
>dbdest.TableDefs.Append tdf
>
>The problem is how generate a CreateField Autonumber??
>
>Thanks
>
>Juan Menendez
>Mastercafe SL
>
>Best regards.
Joshua B
jbusergroups at optushome.com.au
2003-03-03_______________________________________________
AccessD mailing list
AccessD at databaseadvisors.com
http://databaseadvisors.com/mailman/listinfo/accessd
Website: http://www.databaseadvisors.com

_______________________________________________
AccessD mailing list
AccessD at databaseadvisors.com
http://databaseadvisors.com/mailman/listinfo/accessd
Website: http://www.databaseadvisors.com


*****************************************************************
Dit bericht is bij binnenkomst gecontroleerd op de
aanwezigheid van virussen. Er zijn geen (bekende)
virussen gevonden. Active
*****************************************************************


********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************
More information about the AccessD mailing list