!!: [AccessD] Colorful List Box Question

marcel.vreuls at achmea.nl marcel.vreuls at achmea.nl
Tue Mar 4 04:35:01 CST 2003


Jim,

I found a free control from vb2themax. Tried it in Access and it worked. at the moment I am writing a class to make it generic for each listbox.

     MB Extended ListBox Control
     version 1.0
     Copyright 1999 Marco Bellinaso
     Download the latest version of the control on www.vb2themax.com


Gr. marcel
********************* DISCLAIMER *********************
De informatie in dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan
en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Door de electronische verzending van het bericht
kunnen er geen rechten worden ontleend aan de
informatie.
************************************************************
More information about the AccessD mailing list